ข่าวสารและการเมือง

การรัฐประหารเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดวิธี

การที่ผู้นำที่มา จากการเลือกตั้งถูกยึดอำนาจ แล้วถูกดำเนินคดีอาชญากรรม นานาชาติย่อมอดคิดไม่ได้ว่าการกระทำดังกล่าวมีแรงผลักดันมาจากการเมือง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

เคยโพสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้ว และก็จะโพสอีก

ไม่รู้ว่าเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าทำไมทางการไทยถึงไม่เคยได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศในการส่งตัวทักษิณกลับมารับโทษได้เลย

อย่างที่โพสไปเมื่อปีที่แล้วและเพิ่ง timehop ไปไม่กี่วันก่อน

ถ้า ตอนนั้นเรากำจัดทักษิณตามระบบ ป่านนี้เขาอาจจะเป็นค่นักโทษหนีคดีที่ต่างประเทศไม่เอาด้วย แต่พอทำรัฐประหาร ทุกอย่างเลยกลายเป็นเรื่องการเมือง

การจะ จัดการกับคอร์รัปชันหรือแม้แต่เรื่องอะไรก็ตาม ก็ควรทำตามกฎตามระเบียบ ให้เป็นที่ยอมรับ การใช้วิธีลัด หรือวิธีที่ไม่เป็นที่ยอมรับอย่างการรัฐประหาร ความชอบธรรมก็ไม่เกิด มีความเคลือบแคลงสงสัยไปทั่ว

ไม่รู้ว่าจะยอมรับกันได้หรือยังว่าการรัฐประหารเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดวิธี

ข่าวสารและการเมือง, จิปาถะ, ภาษา และวัฒนธรรม, ระบายอารมณ์

ออกกฎระเบียบ เพื่อให้มีระเบียบ เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น

เราเห็นกฎระเบียบหลายๆ มีเหตุผลสนับสนุนว่าทำให้เกิดระเบียบวินัย ไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างเกี่ยวกับการบังคับให้นักเรียนตัดผมเหมือนๆ กัน ใส่เสื้อผ้าเหมือนๆ กันก็ตาม (จริงๆ เข้าใจว่าตอนออกกฎระเบียบมีเหตุผลอยู่ แต่จากที่อ่าน/ฟังการถกเถียงต่างๆ คนส่วนใหญ่มักอ้างเหตุผลนี้) ซึ่งจริงๆ แล้วเราไม่ควรอ้างว่าออกกฎระเบียบใดๆ มาเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบวินัย เหตุผลที่ควรจะเป็นคือ เมื่อมีกฎระเบียบนี้แล้วจะเกิดผลดีอย่างไร

ตัวอย่างเช่น การเข้าคิว ถือเป็นระเบียบวินัยอย่างหนึ่ง มีข้อดีคือทำให้รวดเร็ว ใครมาก่อนควรได้มีสิทธิก่อน ลดโอกาสเกิดการทะเลาะวิวาท เป็นต้น หรือกฎระเบียบการแต่งเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่รัฐ มีเพื่อให้แยกแยะได้ว่าใครคือพลเมือง ใครคือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือในบางกรณี เครื่องแบบสามารถช่วงป้องกันการเกิดอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น ทหาร หรือพนักงานดับเพลิง เป็นต้น

ถ้าเรายึดหลักว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ การจะออกกฎระเบียบใดๆ มาลิดรอนสิทธินั้นไป ต้องมีเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพอ และต้องบอกได้ว่าเมื่อมีกฎระเบียบนี้แล้วจะเกิดผลดีอย่างไร ทำให้สังคมโดยรวมดีขึ้นอย่างไร ต่างจากการไม่มีกฎระเบียบนี้อย่างไร การจะอ้างแค่ว่าทำให้เกิดความมีระเบียบ หรือทำให้มีระเบียบวินัยนั้นเป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น ถ้าเหตุผลของการออกกฎระเบียบมีแค่ต้องการให้มีระเบียบวินัย กฎระเบียบนั้นก็ไม่ควรมี