คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี

New Google Sign-in Page

Google เริ่มปรับเปลี่ยนหน้าตาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของตัวเองให้เข้ากับ theme ของ Google+ มาสักระยะหนึ่งแล้ว ล่าสุดนี่ก็เป็นหน้าจอสำหรับลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

google signin