ระบายอารมณ์

แจกแจงวงจรอุบาทว์

หนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง หมดไปกับการนอน 8 ชั่วโมง ต้องอยู่ที่ทำงานอีก 9 ชั่วโมง เหลืออีก 7 ชั่วโมง เนื่องจากการจราจรที่ติดขัด การเดินทางไปกลับที่ทำงานอีกอย่างละเกือบ 2 ชั่วโมง หายไปอีก 4 ชั่วโมง เหลือ 3 ชั่วโมง

วันวันหนึ่งมีเวลาว่างแค่ 3 ชั่วโมง !!!! นี่แหละหนาวงจรอุบาทว์

image

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี

JMeter Basic Tutorials