ภาษา และวัฒนธรรม

สารกัมมันตรังสี และ กัมมันตภาพรังสี

หวังว่าคงจะไม่เชยจนเกินไป ถ้าผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวคราวโดย เรื่องที่จะกล่าวถึงกลับเป็นเรื่องการใช้ภาษาไทยในข่าวมากกว่า

ข่าวที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ก็จะมีการพูดถึง “สารกัมมันตรังสี” และ “กัมมันตภาพรังสี” ซึ่งช่วงแรกๆ มีการใช้คำสองคำนี้ผิดกันมาก บางคนใช้มันสองคำรวมกันกลายเป็นคำว่า “สารกัมมันตภาพรังสี” เลยก็มี แต่ระยะหลังนี้คาดว่านักข่าวคงได้รับคำแนะนำในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องกันไปบ้างแล้ว ทำให้เห็นว่าใช้กันได้ถูกต้องมากขึ้น

ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคำสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร

สารกัมมันตรังสี คือ สารในธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติในการปล่อยรังสี แต่ในกรณีของ กัมมันตภาพรังสี จะหมายถึงรังสีที่ถูกปล่อยออกมา หรืออาจจะพูดง่ายๆ ว่า “สารกัมมันตรังสีปล่อยกัมมันตภาพรังสี

ใช้ภาษาไทยกันให้ถูกต้อง สื่อสารกันเข้าใจมากขึ้นนะครับ