คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี

โฆษณา Google Chrome

เป็นครั้งแรก ที่ได้เห็นโฆษณา web browser บนหน้าจอทีวีของไทย