คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี

วิจารณ์บทความเปรียบเทียบ MacBook กับ Notebook PC เจ้าอื่น

ไปอ่านเจอบทความของไทยรัฐ “เปรียบเทียบเหตุผลที่คุณควรซื้อ MacBook มากกว่า Notebook PC” แล้วรู้สึกว่าเหตุผลที่ยกมาอ้างไม่มีความสมเหตุสมผลเอาซะเลย แม้ว่าตอนท้ายจะมีลิงก์ไปยังอีกบทความ “ลองเปรียบเทียบเหตุผล ทำไม Notebook PC ถึงดีกว่า MacBook” เพื่อเป็นการ balance ข้อดีข้อเสียก็ตาม แต่กระนั้น ก็ไม่ได้ทำให้เหตุผลที่ยกมาอ้างในบทความสมเหตุสมผลขึ้นแต่อย่างใด

เริ่มแรกเรามาไล่ดูก่อนว่าเหตุผลแต่ละข้อมีอะไรกันบ้าง Continue reading “วิจารณ์บทความเปรียบเทียบ MacBook กับ Notebook PC เจ้าอื่น”