คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี

Eclipse Conditional Breakpoint

เชื่อว่าคนที่เขียนโปรแกรมทุกคนต้องเคยประสบปัญหาการ debug โค้ดส่วนที่อยู่ในลูปอย่างแน่นอน ถ้าเป็นลูปไม่กี่ลูปคงไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าเกิดโปรแกรมต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมากๆ บางครั้งอาจมีถึงพันถึงหมื่นลูป ตัวอย่างเช่น โปรแกรมของเราเกิด Array Index Out Of Bound ที่ index สุดท้าย แล้ว Array ของเรามีขนาด 1,000 คงไม่ใช่เรื่องสนุกแน่นอนถ้าต้องนั่งคอยกด next เป็นร้อยๆ พันๆ หมื่นๆ ครั้งกว่าจะเจอข้อมูลที่เป็นปัญหา

เมื่อมีปัญหา ก็มีทางแก้ปัญหา (solution) เราไม่ใช่คนแรกในโลกที่เจอปัญหานี้แน่นอน มีคนเจอปัญหาลักษณะเดียวกับเรามาก่อนแล้ว และมีคนสร้างทางแก้ปัญหาเอาไว้แล้ว

ให้เราคลิกสร้าง breakpoint บรรทัดที่เราต้องการ Continue reading “Eclipse Conditional Breakpoint”

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี

คำสั่งแสดงการใช้งานหน่วยความจำของแต่ละ Process บน Linux

หลายคนคงจะเคยใช้คำสั่ง top เพื่อดูการทำงานของ CPU มาบ้างแล้ว คำสั่งนี้จะแสดง process ที่กำลังทำงานอยู่เรียงลำดับตามการทำงานของ CPU แต่ถ้าเราต้องการให้มันแสดงข้อมูลตามหน่วยความจำที่ใช้งานล่ะ?

เราสามารถใช้คำสั่ง top เพื่อให้เรียงลำดับตามการใช้งานหน่วยความจำได้ เพียงแค่กด option ‘M’ หรือ shift + m นั่นเอง Continue reading “คำสั่งแสดงการใช้งานหน่วยความจำของแต่ละ Process บน Linux”