คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี

Test Blogging via WordPress for Windows 8

Hello WordPress! Here is the Windows 8.

ภาษา และวัฒนธรรม

Future Form

ศุกร์ที่แล้วเข้าเรียนภาษาอังกฤษของบริษัท อาจารย์ฝรั่งสอนเรื่องเกี่ยวกับการพูดถึงอนาคต และก็มีรูปแบบต่างๆ ที่เราใช้ได้ นอกเหนือจากที่เคยเรียนมาว่าสามารถใช้ will, going to และก็พวก present continuous เลยเอามา blog เอาไว้ เวลาจะใช้หรืออยากทบทวนจะได้หาเจอง่ายๆ

  • will + verb
  • about + verb
  • Present cont.
  • going to + verb
  • thinking of + verb
  • planning to + verb OR plan to + verb
  • hoping to + verb OR hope to + verb
  • be due to + verb
  • intend to + verb

นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมอีกว่าการพูดถึงอนาคตในลักษณะต่างๆ ควรใช้รูปแบบไหน
Continue reading “Future Form”