ข่าวสารและการเมือง, ความบันเทิง

ปัญหาช่อง 3 แอนะล็อกบนเคเบิล-ดาวเทียม

ช่วงนี้คงไม่มีข่าวไหนดังไปกว่าข่าวการออกอากาศของช่อง 3 แอนะล็อกบนระบบเคเบิลและจานดาวเทียม หลายคนอาจสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไม กสทช.จึงมีความพยายามยุติการออกอากาศช่อง 3 ผมเห็นหลายคนอธิบายกันยืดยาวอาจทำให้ขี้เกียจอ่าน วันนี้ผมขอเขียนสั้นๆ จะได้เข้าใจกันง่ายๆ ครับ

เริ่มต้นต้องอธิบายว่า ช่อง 3 หรือบริษัทในกลุ่ม BEC นั้น ได้รับสัปทานให้ทำทีวีแอนะล็อก 1 ช่อง และได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลอีก 3 ช่อง เท่านั้น! จะเห็นว่าช่อง 3 ไม่เคยได้รับใบอนุญาตทำทีวีเคเบิลหรือดาวเทียมมาก่อนเลย

คำถามต่อมา ทำไมเมื่อก่อนเคเบิลและดาวเทียมจึงนำช่อง 3 แอนะล็อกไปออกอากาศได้ล่ะ? เพราะก่อนหน้านั้นเรายังไม่มีหน่วยงานมากำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย กทสช. เพิ่งได้รับการจัดตั้งมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง โทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกมันไม่ชัด คนจึงหันไปนิยมรับชมโทรทัศน์ผ่านเคเบิลและดาวเทียมกัน ผู้ให้บริการโครงข่ายเคเบิลและดาวเทียมจึงนำช่องแอนะล็อกต่างๆ ไปออกอากาศ โดยที่ไม่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานใด

แต่เมื่อมีการจัดตั้ง กสทช. ขึ้น จึงเข้ามาดูแลจัดการกิจการโทรทัศน์ทั้งหมด และได้ออกกฎ must carry ที่บังคับให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์เคเบิล ดาวเทียม และ IPTV นำช่องฟรีทีวีไปออกอากาศทั้งหมด แต่กำหนดให้ฟรีทีวีที่จะออกอากาศคือฟรีทีวีดิจิตอลที่เพิ่งประมูลกันไป แต่ในขณะนั้นยังไม่มีทีวีดิจิตอล ในบทเฉพาะกาลจึงกำหนดบังคับให้ออกอากาศทีวีแอนะล็อกแทน แต่เมื่อการประมูลทีวีดิจิตอลเสร็จสิ้นเรียบร้อย กสทช. จึงออกประกาศยุติการบังคับให้ทีวีดาวเทียม เคเบิลเผยแพร่ทีวีแอนะล็อก

การไม่บังคับให้ผู้ให้บริการเคเบิล ดาวเทียม นำทีวีแอนะล็อกไปเผยแพร่ แต่ยังสามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยสมัครใจทั้งสองฝ่าย แต่ ต้องปฏิบัติตามกฎทีวีแบบบอกรับสมาชิกอื่นๆ ของ กสทช. ด้วย เช่น ต้องขอใบอนุญาตเป็นทีวีแบบบอกรับสมาชิก และต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 2% ของรายได้ให้กับ กสทช. อีกทั้งยังต้องลดโฆษณาลงเหลือ 6 นาทีต่อชั่วโมง จากเดิมที่ฟรีทีวีสามารถโฆษณาได้ถึง 12 นาที

หลายคนจึงช่วยกันหาทางออกให้ช่อง 3 จึงเสนอว่า ในเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้แล้ว ก็นำเนื้อหาในช่อง 3 แอนะล็อกเดิมมาออกในช่องดิจิตอลที่ประมูลมาได้ตั้ง 3 ช่องสิ โดยเฉพาะช่อง HD เนี่ย ตอนนี้ก็มีรายการแค่รายการเดียวคือรายการกาละแมร์ ส่วนรายการอื่นๆ ก็เป็นรายการเก่าเก็บหลายปี ข่าวช่วงต่างๆ ก็นำจากช่อง 3SD มาออกอากาศ ประชาชนยังจะได้ดูข่าวและละครที่เคยดูแบบคมชัดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย แต่ช่อง 3 ก็ไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ อาจเพราะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจและรายได้ลดลงจึงปฏิเสธข้อเสนอนี้มาโดยตลอด

ผมว่าหลายคนกำลังหลงประเด็น นั่นเป็นสิทธิ์ของช่อง 3 ที่จะทำได้ เพราะไม่มีกฎใดบังคับให้ต้องนำช่องแอนะล็อกเดิมมาออกอากาศ มันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ช่องอื่นทำกันหมดก็เท่านั้น อีกทั้งผมเองก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปเสียเวลาบังคับให้ช่อง 3 ออกอากาศคู่ขนาน แต่สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ด่วนที่สุดคือ ต้องยุติการออกอากาศช่อง 3 แอนะล็อกบนระบบเคเบิลและดาวเทียมอย่างผิดกฎหมาย กฎต้องเป็นกฎ จะมายกเว้นให้เอกชนเจ้าใดเจ้าหนึ่งเพียงเพราะมีฐานผู้ชมจำนวนมากไม่ได้ ถ้าทำผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s