ธรรมะ

ความเชื่อใน “บุญ” และ “ผลของบุญ”

ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนเลยว่าผมเป็นชาวพุทธ นับถือ และนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ แม้จะยังเป็นมนุษย์ผู้มีกิเลส ไม่สามารถทำตามได้หมดก็ตาม

ผมเห็นหลายคนมีความเชื่อเกี่ยวกับการทำบุญแล้วอธิษฐานขอโน่นขอนี่ ขอให้เจออย่างโน้น ขอให้ได้อย่างนี้ บางคนทำบุญหยอดตู้ยี่สิบบาท ขอให้เรียนจบบ้างล่ะ ขอให้สอบผ่านบ้างล่ะ… ไม่ได้เกี่ยวกับบุญที่ทำเลยแม้แต่น้อย ท่านผู้อ่านคงสงสัยเหมือนผมบ้างแล้ว ว่ามันจะให้ผลได้อย่างนั้นจริงหรือ?

ผมเองเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักเหตุผล และที่มาที่ไป ไม่ใช่ว่าหยอดตู้บริจาคยี่สิบบาท แล้วจะสอบได้ มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ ถึงสอบผ่านขึ้นมาจริงๆ โดยที่ไม่มีความรู้ ก็น่าจะฟลุคเท่านั้นแหละ ไม่ใช่บุญช่วยอะไรหรอก ถ้าไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ ต่อให้บริจาควัดซักสิบล้าน ก็เท่านั้น สอบให้ผ่านคงจะยากน่าดู

ความเชื่อว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว” ที่อิงกับหลักเหตุผลที่ควรจะเป็นก็คือ ทำดีด้วยการขยันตั้งใจเรียน ผลดีที่ได้คือสอบผ่าน

ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่อธิษฐานขอพรเวลาทำบุญ อาจจะมีบ้างตอนสมัยเด็กๆ เพราะถูกผู้ใหญ่กรอกหูมา ให้อธิษฐานสิ่งดีๆ ให้เกิดกับชีวิต แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่บอกมา ก็ใช่ว่าจะต้องถูกต้องเสมอไป เมื่อเราโตขึ้น มีวิจารณญานมากขึ้น เราควรจะคิดได้เองว่าสิ่งที่ถูกสอนกันมานั้น เป็นดังคำสอนหรือไม่

คนเราจะทำบุญ ย่อมได้รับผลบุญตอบแทนอยู่แล้ว ผมเชื่อในสิ่งนี้ แต่ผลบุญนั้นคงไม่ใช่สิ่งที่เราอธิษฐานเอาไว้เสมอไป การจะอธิษฐานขออะไร ถ้าไม่ตั้งใจทำให้มันเกิด เทวดาหน้าไหนก็ทำให้มันเกิดไม่ได้หรอก

ไม่ใช่ว่าผมจะต่อต้านการทำบุญบริจาควัดอะไรหรอกนะ การบริจาคทรัพย์ช่วยให้เราเป็นคนไม่ยึดติดในทรัพย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งผลบุญที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ ประกอบอีกด้วย เช่น ได้กัลยาณมิตร ได้รับความช่วยเหลือเวลาเราเดือดร้อน เป็นต้น

การที่เราอยากให้สิ่งใดบังเกิดแก่ชีวิต ก็ควรทำสิ่งนั้น ไม่ใช่ทำสิ่งที่อ้างว่าเป็นการทำบุญ แต่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นเหตุที่จะให้เกิดผลบุญที่หวัง แล้วจะมาอ้างว่า “ทำดีได้ชั่ว ทำชั่วได้ดี” นั้น คงเป็นอาการตรรกกะวิบัติอย่างกู่ไม่กลับขั้นโคม่าก็ว่าได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s