วิทยาศาสตร์

Illusion

วันนี้มีภาพภาพหนึ่งจะนำเสนอ ถ้าจะเรียกว่าภาพลวงตา (Illusion) ก็คงไม่ผิด

illusion

เขาว่าสีช่อง A กับสีในช่อง B คือสีเดียวกัน !

เมื่อดูด้วยสายตาก็ไม่อยากจะเชื่อ เพราะสายตาเรามันฟ้องว่าสีช่องทั้งสองมันไม่เหมือนกัน

แต่ความจริงมันก็คือความจริงอยู่วันยันค่ำ eyedropper ในโปรแกรมแต่งภาพยอดนิยมตัวหนึ่ง มันแสดงให้เห็นแล้วว่าสีช่องทั้ง A และ B คือสีเดียวกันด้วยรหัสสี #787878*

คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายว่าเหตุการหลอกตาเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร เชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจได้ไม่ยาก

อย่าเชื่อจนกว่าจะได้ทดสอบด้วยตัวเอง !

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น

* หมายเหตุ รหัสสี RGB ประกอบด้วยเลขฐาน 16 (0 – F) จำนวน 3 ชุด แทนแม่สีแสงทั้งสาม แบ่งเป็นชุดละ 2 ตัว รวมเป็น 6 ตัว ชุดแรกแสดงถึงสีแดง (R) ชุดทีสองหมายถึงสีเขียว (G) และชุดสุดท้ายหมายถึงสีน้ำเงิน (B)

Advertisements

3 thoughts on “Illusion”

  1. แล้วจะพิสูจน์ยังไงอะ แสดงให้ดูด้วยดิ

  2. ไม่ได้แวะมาตั้งนานรู้สึกอันนี้จะซับซ้อนแฮะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s