คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี

Yahoo mail ด้วย Microsoft Outlook 2007

1. เปิดการเข้าถึง POP โดยการไปที่ “ตัวเลือก” >> “การเข้าถึง POP และการส่งต่อ” ทำเครื่องหมายใน radio button “การเข้าถึงเว็บ&POP” แล้วกด “บันทึก”
clip_image002

2. ที่ Microsoft Outlook 2007 เลือกเมนู “เครื่องมือ” >> “การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้…”
clip_image004
3. จะมีหน้าต่างการตั้งค่ายบัญชีผู้ใช้ขึ้นมา ในแถบ “อีเมล” ให้เลือก “สร้าง”
clip_image006

4. เลือก “Microsoft Exchange, POP3, IMAP หรือ HTTP” เสร็จแล้วกด Next>
clip_image008

5. ทำเครื่องหมาย “กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์หรือกำหนดชนิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมด้วยตนเอง” แล้วกด Next>
clip_image010

6. เลือก “อินเทอร์เน็ตอีเมล” กด Next>
clip_image012

6. เลือก “อินเทอร์เน็ตอีเมล” กด Next>
clip_image012[1]

7. กรอกข้อมูล Yahoo mail ที่ ชนิดบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก “POP3” เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าให้กรอก pop.mail.yahoo.co.th เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) ให้กรอก smtp.mail.yahoo.co.th ห้ามทำเครื่องหมายที่ “จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ Secure Password Authentication (SPA) แล้วคลิก “การตั้งค่าเพิ่มเติม…”
clip_image014

8. ที่แถบ “เซิร์ฟเวอร์ส่งออก” ทำเครื่องหมายที่ “เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง และเลือก “ใช้การตั้งค่าเดียวกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าของฉัน”
clip_image016

9. ที่แถบ “ขั้นสูง” ให้ตั้งค่าหมายเลขพอร์ตดังนี้ POP3 ให้ตั้ง 110 ไม่ต้องเข้ารหัส SSL และ SMTP ให้ตั้ง 587 ไม่มีการเข้ารหัส หากต้องการเก็บสำเนาไว้บน server ก็ทำเครื่องหมายไว้ที่ “เก็บสำเนาข้อความไว้บนเซิร์ฟเวอร์” แล้วกด OK
clip_image018

10. ลองทดสอบการตั้งค่าผู้ใช้ หากไม่มีข้อผิดพลาด การตั้งค่าถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์
clip_image020

Advertisements

2 thoughts on “Yahoo mail ด้วย Microsoft Outlook 2007”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s