คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี

The Role of Systems Analysis and Design

Systems analysis and design is a step-by-step process for developing high-quality information system. An information system combines information technology, people and data to support business requirements. For example, inforation systems handle daily businesstransactions, improve company productivity, and help managers make sound decisions. The IT department team includes systems analysts who plan, develop, and maintain information systems.

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คือกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศคุณภาพสูงอย่างเป็นขั้นเป็นตอน. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้คน และข้อมูลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อที่จะรองรับความต้องการทางธุรกิจ. ตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศสามารถจัดการการดำเนินงานธุรกิจแบบประจำวัน ช่วยเพิ่มผลผลิตของบริษัท และช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ. ในทีมของแผนกไอที จะต้องมีนักวิเคราะห์ระบบเป็นผู้วางแผน พัฒนา และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ.

Advertisements

4 thoughts on “The Role of Systems Analysis and Design”

 1. หวาดดีจ้า ^^
   
  เป็นยังไงบ้าง
   
  ไม่ได้มาเยี่ยมตั้งนาน

 2. ใครเหรอเนี่ย  ช่ายสิทธิป่าวหว่า
   
  ทำไมต้องวรมันต์เหรอ  เราก็ไม่รู้เหมือนกาน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s