คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยี

ขั้นตอนการออกแบบ และวิเคราะห์ระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบจะโฟกัสอยู่บนความเข้าใจในปัญหาทางธุรกิจเป็นสำคัญ ดังนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยการร่างแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิธีการทั่วไปสำหรับการแก้ไขปัญหาของตัวนักวิเคราะห์ระบบ จะประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษาวิจัยและทำความเข้าใจกับปัญหา
 2. ตรวจสอบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหา และความคุ้มค่าต่อการลงทุน
 3. กำหนดควาต้องการสำหรับการแก้ไขปัญหา
 4. สร้างโซลูชัน (Solution) หรือแนวทางแก้ไขปัญหาหลายๆ แนวทาง
 5. เลือกโซลูชันี่ดีและเหมาะสมที่สุด
 6. กำหนดรายละเอียดของโซลูชันที่เลือก
 7. นำโซลูชันนั้นไปใช้งาน
 8. ตรวจสอบและติดตามผล เพื่อความมั่นใจว่าได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

2 thoughts on “ขั้นตอนการออกแบบ และวิเคราะห์ระบบ”

 1. อย่าบอกนะว่าอ่านหนังสือมาตั้งนาน
  สรุปแล้ว เนื้อหาของเรื่องมีอยู่แค่นี้
  อ่านแล้วจะเป็นลม (อุตส่าห์เรียนตั้งนาน 555)
   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s