จิปาถะ

SK JJ DAY

ขอเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครอง ร่วมงาน
SK JJ DAY
ซึ่งในงานจะมีการขายของ ของชุมนุมต่างๆ มากมาย
งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ชุมนุมต่างๆ มีรายได้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ, นิทรรศสวนฯ
งานจะจัดบริเวณ อาคาร 123 ปีชั้น 1
เวลา 11.00 – 12.40 น. และ 13.10-17.00 น.
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551

49660

อยากไปช็อปงิ – -”
แต่ไปไม่ได้ ไกลเกิ๊น

Advertisements

4 thoughts on “SK JJ DAY”

  1. A friend to buy wow goldTo wow power leveling?On the world’s most concessions to the most reputable sites under the single!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s