กีฬา

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35
 

ตราสัญลักษณ์ และ สัตว์นำโชค ประจำการแข่งขันครั้งที่ 35
 

ตราสัญลักษณ์

          เป็นรูปคบเพลิง หมายถึง เส้นที่ประสานสอดคล้องเข้าด้วยกัน อย่างอ่อนพริ้วขึ้นสู่เบื้องบนหมายถึงพลังกิจกรรมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรือง
          มวล. แสด – ม่วง หมายถึง โลโก้ เส้นโค้งสีแสด – ม่วงเป็นคลื่นพุ่งสู่เบื้องบนนี้สื่อให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรือง ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          เส้นโค้งทั้งสี่สี หมายถึง ตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้งสี่ภาคของประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาครั้งนี้
          วลัยลักษณ์เกมส์ หมายถึง ชื่อของมหกรรมกีฬาครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ โดยใช้สีแดงเป็นสีที่แสดงถึงพลังความเข้มแข็ง อดทน ความสนุกสนานตื่นเต้นและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ปี 2550 ใช้สีน้ำเงินแสดงความหนักแน่น มั่นคง และยั่งยืนตลอดไป

 

สัตว์นำโชค

          นกฮัง นกกะฮังหรือนกฆอฮัง (Greate Hornbill) เป็นนกในวงศ์ Buerotidae ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Buceros bicornis มีขนาดใหญ่ ลำตัวสีดำ ปากใหญ่แข็ง ตัวผู้มีตาสีแดงทับทิม โหนกแก้มสีดำ ตัวเมียมีตาสีขาว ไม่มีสีดำที่โหนกแก้ม อยู่กันเป็นฝูง กินสัตว์และผลไม้ ขณะตกไข่ตัวเมียจะกกไข่อยู่ในโพรงไม้ใหญ่ ตัวผู้จะหาอาหารมาป้อน เวลาบินเสียงดังมาก อาศัยในป่าดงดิบ ปัจจุบันยังพบในเขตเทือกเขาหลวงในอดีตพบเห็นได้ในเขตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีป่าไม้ยางนา
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เลือกนกกะฮังเป็นสัตว์นำโชค เนื่องจากนกชนิดนี้อยู่อาศัยร่วมกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่น และเป็นสังคมที่สามัคคีกลมเกลียว

 

ประวัติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

          ก่อนปี พ.ศ. 2500 กีฬาที่แข่งขันระหว่างสถาบันอุดมศึกษามีไม่มากนัก เช่น กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทนนิส และแบดมินตัน เป็นต้น และมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน 5 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร การแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยขณะนั้นยังไม่เรียกว่ากีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และไม่มีการรวมกีฬาหลายชนิดมาแข่งพร้อมกันอย่างในปัจจุบัน
          จนกระทั่งปี พ.ศ. 2513 มีการรวมเอากีฬาชนิดต่าง ๆ มาแข่งขันพร้อมกัน และจัดการแข่งขันภายในเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วิวัฒนาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-25 พ.ย. 2513 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 3 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 8 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-17 พ.ย. 2515 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 2 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 12 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2517 – 4 ม.ค. 2518 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 3 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 22-28 ม.ค. 2520 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 3 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 9-16 ธ.ค. 2522 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 2 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 25 ต.ค. – 1 พ.ย. 2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 2 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 31 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 17-24 ต.ค. 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 2 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 34 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 20-27 ต.ค. 2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 1 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 33 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 23-30 พ.ย. 2533 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 1 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 34 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 8-15 ม.ค. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 1 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 8-15 ม.ค. 2536 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 2 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 19-26 พ.ย. 2536 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 2 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 39 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 2-9 ธ.ค. 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 2 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 37 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 19-26 ม.ค. 2539 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 1 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 36 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 14-21 ม.ค. 2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 2 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 42 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 9–16 ม.ค. 2541 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 1 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 41 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. – 5 ก.พ. 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 1 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 46 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 4–10 ธ.ค. 2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 1 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 51 มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 17 – 26 ม.ค. 2550 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้อันดับที่ 3 มีสถาบันเข้าร่วมแข่งขัน 115 สถาบัน

          พวกเราน้องพี่สีชมพู จงร่วมกันแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ในการร่วมเชียร์ ส่งแรงกายและกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาจุฬาฯ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 ที่จะแข่งขันกันในรอบคัดเลือก และรอบมหกรรมระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ข้อมูลจาก
www.bakachula.com
Advertisements

1 thought on “กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35”

  1. ไม่รุจักมหาลัย วลัยลักษณ์ เลย มาพักหลังๆนี้ได้ยินบ่อย คณะที่นี่น่าสนใจมาก..
    ว่าแต่ว่า มหา’ลัย วลัยลักษณ์ เค้าเปิดนานยังอ่า^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s