ระบายอารมณ์

คนใจร้าย

 
สิ่งที่ยัง ติดค้างอยู่ในใจ สิ่งดีดี ที่เธอนั้นมีไว้ให้
สิ่งที่ทำ ให้ใจต้องคอยหวั่นไหว คือสิ่งที่มาจากใจเธอหรือไร
เพราะวันนี้ เธอนั้น ไม่เหมือนไม่ใช่คนเก่า คนที่ยืนต่อหน้าเรา คนนี้เธอคือใคร
 
บอกซักคำ ว่าทำร้ายกันทำไม บอกซักคำ ว่าเคืองฉันเรื่องอะไร
หากใจเธอ ไม่มีฉันอีกต่อไป ก็บอกกันเลย อย่าให้ทนน้อยใจ
เพราะวันนี้ เธอนั้น ไม่เหมือน ไม่ใช่คนเก่า คนที่ยืนต่อหน้าเรา คนนี้เธอคือใคร
 
บอกที เธอทำไมใจร้ายใจดำอย่างนี้ หายไปไหนคนที่แสนดี บอกทีเป็นเพราะใครเธอจึงเปลี่ยนไป
บอกทีเธอทำไมใจร้ายใจดำอย่างนี้ หรือเพราะฉันที่ผิดใช่ไหม ฉันควรจะทำอย่างไร
เพื่อจะขอให้เธอคนนี้ กลับมาเป็นคนที่เคยรัก แสนดีดั่งเดิม
 
 
Advertisements

9 thoughts on “คนใจร้าย”

 1. คนใจร้ายไม่มีในที่ไหน
   
  หากแต่ใจเราเท่านั้นที่หลงคิดไปเอง
   
  อาจคิดเองแต่แรก แล้วหลง
   
  หรือคิดว่าเขาหรือเธอนั้นใจร้าย จนเราหลงไป
   
  ทุกอย่างอยู่ที่ใจ
   

 2.  
  เค้าคนนั้นเปลี่ยนไปจริง ๆ
  หรือว่านายคาดหวังในตัวคนนั้นมาเกินไป
   
  อืมมม …
   
  ไอ่เพื่อนบ้า
   

 3. มาเป็นปรัชญากันหมด
  แค่เพลงมันเพราะ เรยเอามาลง – -"
  ชอบความคิดเห็นจ๋าสุดแระ เพลงก็เพราะ นักร้องก็น่ารัก อิอิ

 4. เหอะๆชอบตอนใส่กางเกงในหรือว่าชอบกางเกงในกันแน่
  เราขายต่อเอาเป่า

 5. ++++***….หวาดดีคร้าบบบบ แวะมาเม้นให้คร้าบบบ…****+++++
   
  ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““_IKqqqX““ ““““`KqqdqdqqqE_““““““““““““““““““““““““““FHqqqqqqqqqqK“ ““““NqqqqqqqqqqqqqX_““““““““`__i__TT____““““““““`FNqqqqqqqqqqqqqqi“ “““`dqqqqqHBBqqqqqqqqqX““““iYHqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqBFi“““_BqqqqqqqNA___KqqqdE“ “““`NqqqN______iRqqqqqqqqi`IqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqTYqqqqqqqBT_______HqqqN“ “““`NdqqI__________HqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqB__________RqqqR` “““`NqqqI____________Fqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqc____________qqqqB` “““`_qqqd___________cqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqA__________Fqqqq_` ““““Nqqqc_________qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqY________BqqqH“ ““““Iqqqq_______Xqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqd______Xqqqq_` ““““`dqqqd_____NqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqI____qqqdK“` ““““`_qqqqh___BqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqF__qqqqq“ ` “““““cqqqqF_KqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqYNqqqqX“ “““““`dqqqqNqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqH“` “““““`_qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq“` ““““““iqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq_“` ““““““`iqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqB“` ““““““`Xqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq_“ ““““““`qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqdc“` ““““““Xqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqdddqqqqqqqqqqqqqqqqq“` ““““““KqqqqqqqqqqqqqqqdBFYXdqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqE“““_qqqqqqqqqqqqqqT` ““““““Nqqqqqqqqqqqdq“““““Bqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq_“““““`NqqqqqqqqqqqK ““““““qqqqqqqqqqqqT““““““`qqqqqqqqqqqqqqqqqq“““““““cqqqqqqqqqqK` ““““““qqqqqqqqqqqi“““““““`qqqqqqqqqqqqqqqq_“BRKi““““`NqqqqqqqqqK“ ““““““qqqqqqqqqqB““““Tqqqqq“AqqqqqqqqqqqqqqB`EqqqqqK““““`qqqqqqqqqK` ` ““““““qqqqqqqqqqF““““dqqqqqB`FqqqqqqqqqqqqqqE`qqqqqqd““““`qqqqqqqqq_“` ““““““KqqqqqqqqqF““““qqqqqqB`cqqqqqqqqqqqqqqd`EqqqqqR““““_qqqqqqqqqBBqq“ _HNqqqqqqqqqqqqqqqqqqqd““““iqqqqN“ddqqqqqqqqqqqqqq_`TENHF““““`dqqqqqqqqNFT` ` __“““““`BqqqqqqqqqK“““““““cqqqqqqqqqqqqqqqqq“““““““Bqqqqqqqqq““ ` “““““““qqqqqqqqqqH““““““IqqqqqqqNcRhqqqqqqqdX“““““Fqqqqqqqqqq_“` ` “““““““_qqqqqqqqqqdNi“““_XqqqqqqqqAccccAqqqqqqqqdqYi__iFNqqqqqqqqqqqB““` “““““““`IqqqqqqqqqqqqdqqqqqqqqqqqqqqdcccccXqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqB“` ““““““““RqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqNcABRdqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqA “““““““`Fdqdqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq_YqqdY` ““““““INqqN_`YqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqT““FqqqHI ““““_BqqNE_“““_dqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqdqN_“““`_RqqqdH` ““`NqqqK_““““““`FhqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqE“““““““`iF“ “““““““““““““`_cqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqddqHi“““ “““““““““““““““““TBNqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqdNH_““ “““““““““““““““““HdTiiiccRREhhEKEcYFiiTTBqq_““““ ““““““““““““““““`qqqqqXTTTTTTTTTTTTTTTYqqqqqqB“ ““ ““““““““““““““““`TqqqqqqqqqqqhRRRRRRhqqqqqqqqqqqq_` “““““““““““““““XqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqNqqqi“ ““““““““““““““`TqqqYddqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqBRqqqA“““““““`dqh` ““““““““““““““`qqqq`qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqdTqqqqB““““““`qqqd` ““““““““““““““dqqqq_qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqidqqqqY“““““`dqqqT“ “““““““““““““`Bqqqqq`qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq`NqqqqN“““““BqqqK` “““““““““““““iqqqqqq_qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq`qqqqqq““““`NqqqK“ “““““““““““““iqqqqqqKRqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqRFqqqqqq““““dqqdF` “““““““““““““`qqqqqqq_qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqIdqqqqqT“““iqqqq““ ““““““““““““““IdqqdF`FdqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqE_ii_“““iqqqdh““ ““““““““““““““““““AqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqAF__iIKqqqqqF“ ““““““““““““““““““TqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqdK`FdqqqqqqqqqqqdT ““““““““““““““““““Yqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq““`_XNdNhT““ ““““““““““““““““““qqqqqqqqqqqIKqqqqqqqqqqd“ “““““““““““““““““`BdqqqqqqqqqqEKqqqqqqqqqqqK` “““““““““““““““““`qqqqqqqqqqqqBHqqqqqqqqqqqd “““““““““““““““““`NqqqqqqqqqqqiHqqqqqqqqqqd“` 

 6. ++++***….หวาดดีคร้าบบบบ แวะมาเม้นให้คร้าบบบ…****+++++
   
  ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““_IKqqqX““ ““““`KqqdqdqqqE_““““““““““““““““““““““““““FHqqqqqqqqqqK“ ““““NqqqqqqqqqqqqqX_““““““““`__i__TT____““““““““`FNqqqqqqqqqqqqqqi“ “““`dqqqqqHBBqqqqqqqqqX““““iYHqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqBFi“““_BqqqqqqqNA___KqqqdE“ “““`NqqqN______iRqqqqqqqqi`IqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqTYqqqqqqqBT_______HqqqN“ “““`NdqqI__________HqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqB__________RqqqR` “““`NqqqI____________Fqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqc____________qqqqB` “““`_qqqd___________cqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqA__________Fqqqq_` ““““Nqqqc_________qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqY________BqqqH“ ““““Iqqqq_______Xqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqd______Xqqqq_` ““““`dqqqd_____NqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqI____qqqdK“` ““““`_qqqqh___BqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqF__qqqqq“ ` “““““cqqqqF_KqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqYNqqqqX“ “““““`dqqqqNqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqH“` “““““`_qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq“` ““““““iqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq_“` ““““““`iqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqB“` ““““““`Xqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq_“ ““““““`qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqdc“` ““““““Xqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqdddqqqqqqqqqqqqqqqqq“` ““““““KqqqqqqqqqqqqqqqdBFYXdqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqE“““_qqqqqqqqqqqqqqT` ““““““Nqqqqqqqqqqqdq“““““Bqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq_“““““`NqqqqqqqqqqqK ““““““qqqqqqqqqqqqT““““““`qqqqqqqqqqqqqqqqqq“““““““cqqqqqqqqqqK` ““““““qqqqqqqqqqqi“““““““`qqqqqqqqqqqqqqqq_“BRKi““““`NqqqqqqqqqK“ ““““““qqqqqqqqqqB““““Tqqqqq“AqqqqqqqqqqqqqqB`EqqqqqK““““`qqqqqqqqqK` ` ““““““qqqqqqqqqqF““““dqqqqqB`FqqqqqqqqqqqqqqE`qqqqqqd““““`qqqqqqqqq_“` ““““““KqqqqqqqqqF““““qqqqqqB`cqqqqqqqqqqqqqqd`EqqqqqR““““_qqqqqqqqqBBqq“ _HNqqqqqqqqqqqqqqqqqqqd““““iqqqqN“ddqqqqqqqqqqqqqq_`TENHF““““`dqqqqqqqqNFT` ` __“““““`BqqqqqqqqqK“““““““cqqqqqqqqqqqqqqqqq“““““““Bqqqqqqqqq““ ` “““““““qqqqqqqqqqH““““““IqqqqqqqNcRhqqqqqqqdX“““““Fqqqqqqqqqq_“` ` “““““““_qqqqqqqqqqdNi“““_XqqqqqqqqAccccAqqqqqqqqdqYi__iFNqqqqqqqqqqqB““` “““““““`IqqqqqqqqqqqqdqqqqqqqqqqqqqqdcccccXqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqB“` ““““““““RqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqNcABRdqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqA “““““““`Fdqdqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq_YqqdY` ““““““INqqN_`YqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqT““FqqqHI ““““_BqqNE_“““_dqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqdqN_“““`_RqqqdH` ““`NqqqK_““““““`FhqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqE“““““““`iF“ “““““““““““““`_cqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqddqHi“““ “““““““““““““““““TBNqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqdNH_““ “““““““““““““““““HdTiiiccRREhhEKEcYFiiTTBqq_““““ ““““““““““““““““`qqqqqXTTTTTTTTTTTTTTTYqqqqqqB“ ““ ““““““““““““““““`TqqqqqqqqqqqhRRRRRRhqqqqqqqqqqqq_` “““““““““““““““XqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqNqqqi“ ““““““““““““““`TqqqYddqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqBRqqqA“““““““`dqh` ““““““““““““““`qqqq`qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqdTqqqqB““““““`qqqd` ““““““““““““““dqqqq_qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqidqqqqY“““““`dqqqT“ “““““““““““““`Bqqqqq`qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq`NqqqqN“““““BqqqK` “““““““““““““iqqqqqq_qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq`qqqqqq““““`NqqqK“ “““““““““““““iqqqqqqKRqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqRFqqqqqq““““dqqdF` “““““““““““““`qqqqqqq_qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqIdqqqqqT“““iqqqq““ ““““““““““““““IdqqdF`FdqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqE_ii_“““iqqqdh““ ““““““““““““““““““AqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqAF__iIKqqqqqF“ ““““““““““““““““““TqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqdK`FdqqqqqqqqqqqdT ““““““““““““““““““Yqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq““`_XNdNhT““ ““““““““““““““““““qqqqqqqqqqqIKqqqqqqqqqqd“ “““““““““““““““““`BdqqqqqqqqqqEKqqqqqqqqqqqK` “““““““““““““““““`qqqqqqqqqqqqBHqqqqqqqqqqqd “““““““““““““““““`NqqqqqqqqqqqiHqqqqqqqqqqd“` 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s