ระบายอารมณ์

ขอโทษ

ความโกรธเป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบ ถ้าเราโกรธใครซักคน ใช้เวลาไม่นานก็หาย
แต่ความรู้สึกที่เสียไปนี่สิ เปรียบเสมือนแผลเป็นที่ยากต่อการรักษาให้หายเป็นปรกติ
อาจใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อลืมมัน
เราเข้าใจนะ ว่าบางสิ่งที่เราทำลงไปอาจไปทำร้ายจิตใจใครบางคน อาจเป็นการกระทำอันสิ้นคิด
อาจทำให้ใครบางคนไม่พอใจ อยากให้รู้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจ เราไม่เคยคิดจะทำให้ใครโกรธ
เราทำได้เพียงอย่างเดียวคือกล่าวขอโทษ
เพราะเราไม่อาจจะไปลบการกระทำของเราที่ทำให้เกิดแผลเป็นในใจใครได้
 
ขอโทษทุกๆ คน ที่เราทำให้ไม่พอใจ…
Advertisements

2 thoughts on “ขอโทษ”

 1. เ ร า ก็ อ ย า ก จ ะ ข อ โ ท ษ
   
  ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า เ ค ย ทำ ใ ห้ ตั ว เ อ ง ไ ม่ พ อ ใ จ
   
  ใ น สิ่ ง ที่ เ  ร า เ ค ย ทำ ใ ห้ ตั ว เ อ ง โก ร ธ
   
   ข อ โ ท ษ น่ ะ
   
  ……++++………++++……….
  …..++++++….++++++……..
  …..+++++++.++++++………
  …….++++++++++++……….
  ………++++++++++…………
  ………..++++++++…………..
  ………….++++++…………….
  ……………++++………………
  ……………..++………………..
   
   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s